Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: Taraflar

SATICI:

Unvan:
Adres:
Telefon:
E-Posta Adresi:

(Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır.)

TÜKETİCİ:

İsim-Soyisim:
Adres:
Telefon:
E-Posta Adresi:

(Bundan sonra “Tüketici” olarak anılacaktır.)

Madde 2: Konu

İşbu sözleşme, www……………com internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Madde 3: Ürün ve Sipariş Bilgileri

Ürünün Adı:

Ürünün adeti:

Ürünün KDV Dahil Fiyatı:

Teslimat Ulaşım Masrafı:

Ödeme Şekli:

(İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.)

Madde 4: Fatura ve Teslimat Bilgileri

Fatura Adresi:

Faturadaki Unvan:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Madde 5: Genel Hükümler

5.1. Tüketici, Satıcı’ya ait ……..com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuduğunu, ön bilgiler hakkında eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli tüm teyitleri sağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. 18 yaşından küçük olan kişilerin ……..com alan adlı internet sitesinden alışveriş yapmaları yasaktır. Tüketici, iş bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüketicinin 18 yaşından küçük olmasından kaynaklanacak zararlardan Satıcı sorumlu değildir.

5.3. Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı, ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Yine banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir.
Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 3 iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.

5.4. Sözleşme konusu ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Tüketici’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler kısmında açıklanan süre içerisinde Tüketici’ye ve/veya Tüketici’nin bildirdiği kişiye teslim edilir. Kargo firmasının, ürünü Tüketici’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Tüketici’ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.5. Sözleşme konusu ürün, Tüketici’nin bildirdiği kişi, kurum veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi, kurum veya kuruluşun ürünü kabul etmemesi halinde Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.6. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu makul süre içerisinde Tüketici’ye bildirmekle yükümlüdür. Tüketici, bu doğrultuda siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Tüketici’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, 10 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

5.9. İşbu sözleşme, Satıcı ile Tüketici’nin fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamda (elektronik posta mesajı, faks, kısa mesaj, internet vb.) Tüketici tarafından kabulü ile geçerlilik kazanır.

Madde 6: Tüketicinin Beyan ve Taahhütleri

6.1. Tüketici, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Tüketici, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

6.3. Mal veya hizmetin tesliminden sonra Tüketici’ye ait kredi kartının Tüketici’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

6.4. Satıcı, malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on gün) içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

6.5. Tüketici’nin, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

Madde 7: Satıcı’nın Beyan ve Taahhütleri

7.1. Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile Tüketici’ye teslim edilmesinden sorumludur.
7.2. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Tüketici’ye bildirmekle yükümlüdür.

Madde 8: Cayma Hakkı

8.1. Tüketici, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi, kurum veya kuruluşa tesliminden itibaren -9.maddedeki ürünler hariç olmak üzere- 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir.
8.2. Tüketici’nin cayma hakkını kullanılması için, bu süre içinde Satıcı’ya faks, e-mail ve benzeri kanallar ile yazılı olmak şartıyla ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
8.3. Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketici’den kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Tüketici’ye aittir.

Madde 9: Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

İlgili mevzuat uyarınca; Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve bu nedenle fiyatı Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler (Ör: ziynet, altın, külçe, pırlanta, gümüş vb. kategorisindeki ürünler); Tüketici’nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri) cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.

Madde 10: Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

Tüketici’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Tüketici’den talep edebilir ve her koşulda Tüketici’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Tüketici’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Tüketici sorumlu olacaktır.

Madde 11: Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici’nin veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Madde 12: Yürürlük

12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Tüketici’nin internet sitesinden sipariş verdiği tarihte, Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI:

TÜKETİCİ:

TARİH: